รอง ปมท. เปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

16 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

เข้าชม 383 ครั้ง

16 มิถุนายน 2560

กรมการปกครอง โดย กฮ. จัดการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการพบปะ พุูดคุย กับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และสำนักจุฬาราชมนตรี การอภิปรายกลุ่ม การเสนอแนะ และศึกษาดูงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ