พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ฮ.ศ. 1438 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

25 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

เข้าชม 353 ครั้ง

25 กรกฎาคม 2560


25 กรกฎาคม 2560

นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวบินแรก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ผู้แทนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาขอพร มอบของที่ระลึกให้ผู้แทนฮุจยาต และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบของที่ระลึกให้กับองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน การเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทย TG 8800  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.40 น และถึงสนามบินเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย เวลา 10.30 น มีฮุจยาตเดินทาง 289 คน ของบริษัท ดาน่ากรุ๊ป