การดำเนินงานของ กฮ. และสำนักงานกิจการฮัจย์ประเทศไทย ในการอำนวยความสะดวกผุ้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย

2 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม 368 ครั้ง

2 สิงหาคม 2560


2 สิงหาคม 2560

การดำเนินงานของ กฮ. และสำนักงานกิจการฮัจย์ประเทศไทย ในการอำนวยความสะดวกผุ้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจำปี 2560 เพ่ื่อเป็นการดูแล ประสานงานด้านต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องมุสลิมไทย