การตรวจสอบเที่ยวบิน และข้อมูลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560

3 สิงหาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

เข้าชม 465 ครั้ง

3 สิงหาคม 2560


4 สิงหาคม 2560

กรมการปกครองขอแจ้งเที่ยวบินและข้อมูลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบ ประสานงาน และอำนวยการให้แก่ประชาชน  โดยสามารถดาวโหลดข้อมูลที่นี่