อปค. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. และผู้แสวงบุญชาวไทย

เข้าชม 294 ครั้ง

24 สิงหาคม 2560


24 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อปค. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทีมงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมให้กำลังใจผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ประเทศซาอุดีอาระบีย