แจ้งเตือนการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวน ให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

เข้าชม 287 ครั้ง

24 สิงหาคม 2560

กรมการปกครองแจ้งเตือนมาพี่น้องชาวไทยมุสลิม ให้ระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวน ให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปประกอบพิธีฮัจย์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และหากเห็นว่าตนเองอาจถูกหลอกลวงให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านของท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยเร็ว หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 6740 หรือ 0 2221 0151-8 ต่อ 3186,3187 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป