ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ เดินทางกลับสูประเทศไทย

3 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

เข้าชม 389 ครั้ง

9 กันยายน 2560


9 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560  เวลา 15.30 น เที่ยวบินแรกขากลับ TG 8801 จากเมืองเจดดาห์ - นราธิวาส กลับถึงประเทศไทยโดยมีคณะผู้แสวงบุญจำนวน 287 คน ได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ณ อากาศยานนราธิวาส  โดยมีีนายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ จ่าจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ บรรยกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และน่ายินดี