อปค. เข้าพบอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2561

23 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561

เข้าชม 413 ครั้ง

23 มกราคม 2561


23 มกราคม 2561

    เมื่อวันทีี่ 22 มกราคม 2561 ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เข้าพบอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) 
    ทั้งนี้ ท่านอุปทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานฮัจย์ของกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมาว่า "ถึงแม้จะเพิ่งรับงานเป็นปีแรกแต่ก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม"