โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

19 เมษายน 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

เข้าชม 388 ครั้ง

19 เมษายน 2561

กรมการปกครองโดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเกี่ยวกับการบิรหารองค์กรศาสนาอิสลาม ตาม พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า ถนนรามคำแหง กทม. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่