รมช.มท. และ อปค. ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

เข้าชม 334 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2561


1 พฤษภาคม 2561

กรมการปกครอง  โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี  และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย