ผอ.กฮ. ขอบคุณนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันปิดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2561

17 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม 320 ครั้ง

17 พฤษภาคม 2561


17 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวขอบคุณนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศบูรไนดารุสลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และไทย รวมทั้งสิ้น 20 คน ในงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ทีมงาน กฮ. ได้นำคณะนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานร่วมท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยด้วย