กรมการปกครองจัดอบรมผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)

11 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เข้าชม 559 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2561


11 กรกฎาคม 2561

กรมการปกครอง โดย กฮ. จัดโครงการอบรมผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) เมื่อวันทีี่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย ผู้แทนจากการท่าอากาศยาน ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กฮ. ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางวิชาการและแนวทางการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญแก่ผู้เข้าอบรมฯ