อปค. ร่วมพิธีอำนวยพรและส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

31 กรกฎาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เข้าชม 341 ครั้ง

31 กรกฎาคม 2561


31 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 04.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง/เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และญาติพี่น้องที่มาส่ง ร่วมในพิธี