ผู้บริหาร มท. และ ปค. พบปะ ตรวจเยี่ยม ทีมงาน กฮ. และผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

31 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เข้าชม 374 ครั้ง

31 สิงหาคม 2561


31 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และนายวิชา นิลเพ็ชรพลอย คณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เป็นคณะผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณต่อกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะด้วย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2561 ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในนามของ "ทีมไทยแลนด์" นอกจากนี้คณะได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานฮัจย์ เมืองเจดดาห์ เพื่อพบปะทักทายผู้แสวงบุญชาวไทยที่เสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจย์ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นเที่ยวบินแรก ในเวลา 03.30 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ จากท่าอากาศยานฮัจย์ เมืองเจดดาห์ ไปท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา