กฮ. และ จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับผู้แสวงบุญเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

11 กันยายน 2561 - 31 มกราคม 2562

เข้าชม 318 ครั้ง

11 กันยายน 2561


11 กันยายน 2561

กฮ. และ จ.นราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สู่ภูมิลำเนาโดยสายการบินไทยอย่างปลอดภัย ขณะที่ญาตินับพันเฝ้ารอรับอย่างอบอุ่น โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยกำลังในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย