กรมการปกครองขยายเวลาการลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

เข้าชม 585 ครั้ง

26 พฤศจิกายน 2561


26 พฤศจิกายน 2561

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมในการขยายเวลาการลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) พร้อมชำระเงินค่าประกันการเดินทางงวดแรก จำนวน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 จากเดิมที่จะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้