อปค.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562

24 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม 284 ครั้ง

24 ธันวาคม 2561


25 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โดยมีตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 40 จังหวัด จำนวน 84 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในโอกาสนี้ อปค. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เช่น การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำทางศาสนา โดยให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการดูแลพี่น้องชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งต้องมีความเสียสละ ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการทางศาสนา พร้อมทั้งได้ให้เกียรติถ่ายภาพและพบปะพูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาฯ อีกด้วย