ผู้บริหาร ปค. ร่วมอวยพรอุปทูตซาอุดีอาระเบียเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

3 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

เข้าชม 269 ครั้ง

3 มกราคม 2562


7 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง พร้อมนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ และ ทีมงาน กฮ. เดินทางไปร่วมอวยพรและมอบของขวัญในนามอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และร่วมกันหารือในประเด็นการบริหารกิจการฮัจย์ด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดีอาระเบีย การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา การตรวสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องในกระบวนการออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ท่านอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวชมเชยการทำงานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา ว่าสามารถบริหารกิจการฮัจย์ได้เกือบจะสมบูรณ์แบบ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย แต่ก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..