รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะผู้แทนฮัจย์ไทยร่วมการประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

21 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

เข้าชม 732 ครั้ง

21 มกราคม 2562


21 มกราคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วยนายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมอาหรับ นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ คณะผู้แทนฮัจย์ไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ประจำกรุงริยาด และนายไพศาล กาเหย็ม ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกิจการฮัจย์ของซาอุดีอาระเบีย นำโดย ดร.อับดุลฟาตะห์ สุไลมาน มาชัท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ อธิบดีฝ่ายกิจการฮัจย์ต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกรมการบินพลเรือน ผู้แทนผู้ว่าการมณฑลมักกะห์ และผู้แทนองค์การบริหารกิจการฮัจย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือกันในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

1. จำนวนผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทยในปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440)

2. ปัญหาของการขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทย เมื่อปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) และข้อเสนอแนะของฝ่ายไทยเกี่ยวกับการขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยของปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440)

3. ปัญหาการให้บริการในช่วงมะชาอีรของปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) และแนวทางแก้ไขปัญหา

4. การอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทย

- ภายหลังจากการประชุมหารือ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ หัวหน้าคณะ ได้มอบของที่ระลึกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยให้แก่ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์เป็นผู้รับมอบ และมอบของที่ระลึกเป็นการตอบแทน พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วย