กรมการปกครองชี้แจง กรณีรัฐบาลให้เงินสนับสนุนก่อสร้างมัสยิดไม่เป็นความจริง

28 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

เข้าชม 567 ครั้ง

28 มกราคม 2562

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมัสยิด และมัสยิดกลางประจำจังหวัดจำนวนหลายแห่ง ตลอดจนตั้งเงินเดือนโต๊ะอิหม่าม เดือนละ 18,000 บาท และคณะกรรมการประจำมัสยิดมีเงินเดือนทุกคน อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวว่ายังเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่งคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตระหนกแก่ประชาชนซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงไม่ควรทำการเผยแพร่ต่อหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นอันขาด