ผู้บริหาร มท. ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

17 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

เข้าชม 554 ครั้ง

17 เมษายน 2562


17 เมษายน 2562

ปมท. อปค. รอง อปค. ผอ.สน.มน. และ ผอ.กฮ. ร่วมงาน “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)  ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 62 ณ ศูนย์กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมสำคับประกอบด้วย การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยนักกอรีระดับนานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 10 ประเทศ​  พิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกว่า 4,000 คน การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบระดับนานาชาติ  นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน /หะรอมในเชิงศาสนา และวิทยาศาสตร์  เสวนาธรรมวิชาการโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  การทดสอบทักษะเยาวชนระดับประเทศ สัมมนาอิหม่ามและสตรีมุสลิมทั่วประเทศ มหกรรมอาหารฮาลาลและเสื้อผ้ามากมาย บริการตรวจสุขภาพฟรี