อปค. รอง.อปค. ผอ.กฮ. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 (ฺฮ.ศ.1440)

10 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

เข้าชม 231 ครั้ง

10 พฤษภาคม 2562


10 พฤษภาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เรียนเชิญ อปค. รอง อปค. ผอ.กฮ. และเจ้าหน้าที่ของ กฮ. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 (ฺฮ.ศ.1440) วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ