นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองร่วมงาน

23 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

เข้าชม 525 ครั้ง

23 พฤษภาคม 2562


23 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1440 โดยมีจุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์และพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมงาน โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความปราถนาใคร่ขอพรอันประเสริฐจากองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความผาสุกและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แด่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และร่วมรับประทานอาหารด้วย