การบินไทยเปิดครัวฮาลาลต้อนรับเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

10 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

เข้าชม 325 ครั้ง

10 มิถุนายน 2562


10 มิถุนายน 2562

     อปค. รอง. อปค. ผอ.กฮ. ร่วมงาน Food Presentation ของครัวฮาลาล การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนของ DD ของการบินไทย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และประธานกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษฮัจย์ของการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยได้เชิญ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้นำทางศาสนา ตัวแทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และสื่อมวลชนมุสลิม โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมครัวฮาลาล การชิมอาหารที่จะให้บริการแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ เพ่ือแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการให้บริการอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลทั้งระบบ       

      โดยในปีนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้แสวงบุญทั้งสิ้น 8,455 คน มีผู้แสวงบุญที่เดินทางโดยสายการบินไทย  จำนวน 4,300 คน     ใน 15 เที่ยวบิน ทั้งนี้ การบินไทยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริหารจัดการเพื่อให้การขนส่งผู้แสวงบุญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย