การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เบี๊ยะซะห์) ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

19 มิถุนายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 394 ครั้ง

19 มิถุนายน 2562

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดทำโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เบี๊ยะซะห์) ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีปิดการประชุมฯ โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวรายงาน
โดยในปีนี้ประเทศไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 130 คน ตลอดจนการดูแลให้ผู้ประกอบพิธีฮัจย์เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ให้โอวาท และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้แนะนำการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้ความสำคัญกับแขกของพระเจ้า อย่างดีที่สุด