ปค.เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)

17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

เข้าชม 1399 ครั้ง

16 ตุลาคม 2562

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. การลงทะเบียนกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสงค์จะเดินทางด้วย
2. การลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอทั่วประเทศ
3. การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือโดยดาวน์โหลดได้ที่ google play แล้วพิมพ์ค้นหา “ผู้แสวงบุญฮัจย์แห่งประเทศไทย”