อธิบดีกรมการปกครองเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตซาอุดีอาระเบีย

24 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

เข้าชม 246 ครั้ง

24 ตุลาคม 2562

เมื่อวันทีี่ 22 ตุลาคม 2562 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เข้าพบรักษาการอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว รวมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)