กรมการปกครอง ประกาศให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

9 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 542 ครั้ง

9 ธันวาคม 2562


14 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 17  ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ