คณะผู้แทนฮัจย์ไทยร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461

เข้าชม 320 ครั้ง

23 มกราคม 2563


23 มกราคม 2563

วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. คณะผู้แทนฮัจย์ไทย นำโดย พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ์ กุงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าประชุมเตรียมการฮัจย์กับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งมี  Dr. Abdul Fatah bin Sulaiman Mashat รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และปลัดกระทรวง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ