ประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

เข้าชม 649 ครั้ง

19 มีนาคม 2563


31 มีนาคม 2563

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยันการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รายละเอียดประกาศฯ และแบบการแจ้งความประสงค์สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งข้างล่างนี้