ข้อบังคับคณะกรรกมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

24 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

เข้าชม 327 ครั้ง

24 มีนาคม 2563

ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ