ปฏิทินการดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

28 มีนาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

เข้าชม 713 ครั้ง

28 มีนาคม 2561

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)