กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] รายละเอียดปรากฎตามร่างประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

2 มิถุนายน 2564 - 20 มกราคม 2565

เข้าชม 8791 ครั้ง

2 มิถุนายน 2564


18 มิถุนายน 2564

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] รายละเอียดปรากฎตามร่างประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้