ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

24 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 360 ครั้ง

24 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564