ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : haj@dopa.go.th โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

21 กรกฎาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

เข้าชม 2374 ครั้ง

22 กรกฎาคม 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564