มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักจุฬาราชมนตรี

มท. 0320/ว 2996 (หน่วยงานราชการ) ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460 กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

29 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 2997(ผู้ว่าฯ) ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่อ ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

กองส่งเสริมองค์กรศานาอิสลามและกิจการฮัจย์ อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460 กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

29 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 2474(แจ้งผู้ว่าฯ) ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 2565) (ฉบับที่1/2565)

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460 กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected]

9 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 2475 (แจ้งหน่วงงานราชการ) ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 2565) (ฉบับที่1/2565)

กองส่งเสริมองค์กรศานาอิสลามและกิจการฮัจย์ โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460 กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected]

9 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 5216 (แจ้งผู้ว่า) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ที่มัสยิดฉบับที่ 9/2564)

13 กันยายน 2564

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 6200 (แจ้งผู้ว่า) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/ ว 6201 (แจ้งหน่วยงานต่างๆ) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/16459 (แจ้ง กทม.) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด