มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักจุฬาราชมนตรี

มท 0320/ว 6200 (แจ้งผู้ว่า) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/ ว 6201 (แจ้งหน่วยงานต่างๆ) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/16459 (แจ้ง กทม.) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขาองโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์ห์หรืออตับลีฆ) (ฉบับที่10/2563)

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 4419 (แจ้ง ผวจ.) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563)

30 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/11763 (แจ้ง กทม.) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563)

30 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 4420 (แจ้งหน่วยงานต่างๆ) ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563)

30 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/ว 3997 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563) (แจ้ง ผวจ.)

8 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0320/10637 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงาน การกุศล (ฉบับที่ 8/2563) (แจ้ง กทม.)

8 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด