ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบการรายงาน

10 สิงหาคม 2563

 เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ