เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เข้าชม 6 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565


1 กรกฎาคม 2565

บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี 

การขอบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้แจ้งความไว้ จะขอได้หรือไม่ หน่วยงานสามารถเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผย