มาตรา 9(3)แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๖๔

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

เข้าชม 456 ครั้ง

16 พฤษภาคม 2560


16 พฤษภาคม 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ กรมการปกครอง