มาตรา 9 (8) เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โทร 022834678

เข้าชม 530 ครั้ง

24 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และขอให้เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. บทความเรื่อง  กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ

2. บทความเรื่อง  สามีแอบไปกู้เงิน 

3. บทความเรื่อง  ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ

4. บทความเรื่อง  จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด