หัวข้อกระทู้ : ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

สมัครเมื่อ :

ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

10 ธันวาคม 2558, 14:59:48

ถามว่า ถ้าไกล่เกลี่ย ฯ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จะขอเบิกข้ามปีงบประมาณถัดไป ได้หรือไม่

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย : 01/08/2016 11:07:00

สมัครเมื่อ :

Reply : ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

ตอบ สามารถนำเรื่อง เบิกข้ามปีได้ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม 02-356-9640

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย : 01/08/2016 11:09:25