หัวข้อกระทู้ : ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 40

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 40
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 45

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 45
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

สมัครเมื่อ :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

10 ธันวาคม 2558, 14:59:48

ถามว่า ถ้าไกล่เกลี่ย ฯ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จะขอเบิกข้ามปีงบประมาณถัดไป ได้หรือไม่

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 7

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย : 01/08/2016 11:07:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 7

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 95

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 95
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 7

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 100

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 100
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

สมัครเมื่อ :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 7

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 101

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 101
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

Reply : ค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยฯ

ตอบ สามารถนำเรื่อง เบิกข้ามปีได้ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม 02-356-9640

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 7

Filename: front-end/webboard_view.php

Line Number: 133

Backtrace:

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/views/front-end/webboard_view.php
Line: 133
Function: _error_handler

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/content/left_right.php
Line: 8
Function: file

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/views/web_template1/index_page.php
Line: 98
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/html/multi/justice/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/html/multi/justice/application/libraries/Template.php
Line: 102
Function: view

File: /home/html/multi/justice/application/modules/webboard/controllers/Webboard.php
Line: 342
Function: load

File: /home/html/multi/justice/index.php
Line: 293
Function: require_once

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย : 01/08/2016 11:09:25