ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

23 กรกฎาคม 2562