ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

23 เมษายน 2563