กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 140 ครั้ง

10 มกราคม 2565


10 มกราคม 2565

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒