สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 603 ครั้ง

18 ตุลาคม 2561


18 ตุลาคม 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓