สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓

น.ส.ธัญสุดา กาศเรือนแก้ว นิติกรปฏิบัติการ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 534 ครั้ง

31 ตุลาคม 2561


23 พฤศจิกายน 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓