สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕

กลุ่มงานโรงรับจำนำ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 1357 ครั้ง

8 พฤศจิกายน 2561


13 พฤศจิกายน 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕