สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗

น.ส.เนติมา โหมดเทศ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย๑ กลุ่มกฎหมายและระเบียบ ๒ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 1125 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗