สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

น.ส.ธัญสุดา กาศเรือนแก้ว นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและระเบียบ ๒ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 667 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘