แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

นายณัฐพร เป้าทอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ

เข้าชม 275 ครั้ง

16 เมษายน 2563


16 เมษายน 2563

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

(ลิ้งแบบเอกสารตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์) https://drive.google.com/open?id=19EAeJSh9iZ14zNt52EMwvc6XBzZHUKTR